Info
Talenthold – 6 timer pr. uge.
En spiller kan (af trænerne og ungdomsudvalg) blive udtaget til Talentholdet, når nedenstående kriterier er opfyldt:
- man er U13A spiller eller U15/17/19 spiller, der er kvalificeret på minimum B-niveau (i helt særlig tilfælde kan trænerteamet og ungdomsudvalget i samarbejde dispensere herfra).
- trænerteamet har vurderet, at man udviser talent, lyst, engagement og vilje til at modtage meget teknisk træning.
Det forventes at spillere på talentholdet vil og kan noget mere, træner fokuseret og målrettet samt møder stabilt op til træning, men også at spilleren kommer til træning med lyst og engagement til at træne og deltager aktivt for at forbedre både eget, men også holdkammeraternes niveau.
Spillerne på talentholdet vil løbende, og i samarbejde med trænerne, få belyst sine udviklings områder teknisk, fysisk, taktisk og mentalt. Disse udviklingsområder bliver indlagt i den daglige træning, så den samlede træning giver den bedste mulige udvikling for alle spillere på talentholdet. Som spiller på talenthold er man villig til at yde for at kunne nyde.
Alle spillere på talentholdet spiller jævnligt individuelle turneringer (min. 6 stk. pr. sæson) og deltager på SB’s ungdomsholdturneringer.
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen