Tilskudsregler for ungdomsspillere i sæson 2021/2022.

Individuelle ungdomsturneringer:
- Spillerne skal selv tilmelde sig til ungdomsturneringerne via BadmintonPlayer.
- Spillerne skal selv sørge for at få programmet inden turneringsstart.
- Spillerne skal selv sørge for transport til spillestederne.
- Klubben yder refusion på maksimalt 500 kr. pr. spiller til deltagelse i individuelle ungdomsturneringer.
- Klubben yder deslige refusion af spillerens deltagelse ved den årlige klubtur - spilleren betaler selv for transporten og forplejning.
Klubben yder kun refusion for deltagelse i de turneringer og kategorier, som fremgår af BadmintonPlayer, at man har deltaget i. Så klubben yder derfor ikke refusion, hvis en spiller bliver syg eller melder afbud til en turnering, som spilleren har meldt sig til.
Der udbetales refusionen én gang pr. sæson og ordrebekræftelser + kontonummer skal derfor sendes til ungdom@slangerup-badminton.dk senest den 01.06.22, hvorefter refusionen udbetales af klubbens kasserer.

Ungdomsholdturnering:
- Klubben tilmelder og betaler for deltagelse i ungdomsholdturneringen.
- Klubben udlevere én spillertrøje pr. spiller og holdleder, som SKAL bæres ved deltagelse i ungdomsholdturneringen.
- Spillere og holdlederen sørger for og betaler selv for transport til og fra spillestederne.

Hvis et hold udtages til LM for hold:
- Klubben betaler for spillernes og holdlederens deltagelse og forplejning - dog betaler spillerne og holdlederen selv for transporten, der typisk deles kollektivt mellem alle deltagere.

Andre arrangementer:
- Spilleren betaler selv hele deltagergebyret, transport og forplejning ved deltagelse på badmintonskoler, sommerlejr og specialtræning.
- Når Slangerup Badminton er arrangør for f.eks. træningslejr eller lign. besluttes det af ungdomsudvalget fra gang til gang, hvor meget klubben giver i tilskud.