Baneleje, Admin. centeret (BAdC)
Her kan 2 eller 4 personer leje en bane i administrationscenteret (rådhuset i Slangerup)
Se hele beskrivelsen
Tilmeld 8 ledige

Baneleje, Lindegårdskolen (BaLi)
Her kan 2 eller 4 personer leje en bane i gymnastikhallen på Lindegårdskolen
Se hele beskrivelsen
Tilmeld 0 ledige

Baneleje, SIK (BaSIK)
Her kan 2 eller 4 personer leje en bane i Slangerup Idræts og Kulturcenter
Se hele beskrivelsen
Tilmeld 14 ledige