Oprettede ungdomshold og holddefinition for sæson 2021/2022:

Helt overordnet forventes det, at alle spillere hos Slangerup-Badminton (SB):
- deltager aktivt i træningen.
- møder omklædt og med indendørssko (med lyse såler) på til træning.
- har en fyldt drikkedunk med til træning.
- er klar til træning til tiden, minimum et kvarter før.
- taler ordentligt til træner og hjælpetrænere, og respekterer deres anvisninger og undervisning.
- behandler net, bolde, ketsjere og andet udstyr med respekt, så det også kan bruges fremover.

Ungdomshold:
Det er den sportslig ansvarlige træner, som i samarbejde med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget, som afgør hvilket hold den enkelte spiller bliver indplaceret på ved sæsonstart.
Hvis krav/teknisk kunnen og lign. ikke opfyldes, kan den sportslige ansvarlig træner og de øvrige trænere i samarbejde med en repræsentant fra ungdomsudvalget beslutte, at en spiller skal tilbydes deltagelse på et hold med lavere træningsniveau. Samme forhold er gældende, hvis den sportslige ansvarlige træner og de øvrige trænere i samarbejde med en repræsentant fra ungdomsudvalget vurderer, at en spiller skal tilbydes deltagelse på et hold med højere træningsniveau.
Den sportslige ansvarlige træner, de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget gennemgår jævnligt om der er spillere som skal tilbydes træning på et andet hold som passer bedre til spillerens niveau. Dette er vigtigt både i forhold til spilleren og træningen på holdet. Ingen spillere er tjent med at spille på et hold, hvor niveauet er for højt eller lavt – for det skal også være sjovt at spille badminton i SB!
Fysisk-motoriske basis- og styrketræning (med egen kropsvægt) er indlagt på alle ungdomshold, som en del af opvarmning og som et ”break” i træningen og skal forbedre den enkelte spillers gang- og løbemønstre, hop, spring og landing, retningsskift og retningsbestemt afsæt, øje-hånd koordination, stabilitet og bevægelighed. Fysisk-motoriske basistræning er ikke nødvendigvis direkte badmintonorienteret, men der vil indgå elementer, som kan relateres til badmintonspillet.


Forælder/barn badminton (Miniton) – 1 time pr. uge.
Her er der mulighed for, at børn mellem 4 og 9 år, sammen med en forælder, kan finde glæden ved badmintonspillet. Træningen består overvejende af leg, som både direkte og indirekte er relateret til den basale badmintonteknik. Der leges med koordination og motorik, som giver børnene større succes i legen med fjerbold, ballon eller skumbold. Børnene får også øvet i at holde rigtigt på ketsjeren, server korrekt med både med forhånd og baghånd, samt at slå rigtigt til fjerbolden over hovedet og med siden til slagretningen.
Både børn og forældre er aktive, når de går til Forælder/barn badminton. Med redskaber som balloner, fluesmækkere og miniketchere udvikler børnene hurtigt deres fornemmelse for spillet samtidig med, at de får rørt kroppen og styrket såvel koordination som balance- og koncentrationsevne.
Hovedformålet for dette hold er at få barnet til at opdage, at badminton er sjovt, samt lære at ”gå til noget”.
Der er mulighed for at låne ketsjer til undervisningen på dette hold.


Almindelige badmintonhold – 2,5-3 timer pr. uge.
Hold 1: Begynder/let øvede, hold for U9, U11 og U13 spillere
Hold 2: Begynder/let øvede, hold for U13, U15 og U17 spillere
Disse hold er for nybegyndere og let øvede spillere, der gerne vil spille badminton.
Spillerne er inddelt efter alder på de 2 hold, men hvor det er muligt, tages der hensyn til at kunne spille på samme hold som kammerater/venner. Der er fokus på børnenes koordination og motorik, som også giver dem større succes med fjerbolden. Træningen består overvejende af småspil og spil, som både direkte og indirekte er relateret til den basale badmintonteknik, som f.eks. at slå rigtigt til fjerbolden over hovedet og med siden til slagretningen, stemskridt, greb, server, grundslag og spilleregler.
Der er mulighed for at låne en ketsjer til træningen på dette hold.


Boblehold – 3 timer pr. uge.
Det er den sportslig ansvarlige træner, som i samarbejde med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget, der afgør om en spiller skal tilbydes træning på dette hold.
Holdet er for øvede spillere, der har lyst til og kan lidt mere og gerne vil i gang med at spille turneringer.
På bobleholdet vil der stadigvæk være fokus på grundslag, grundbenarbejde og spilleregler, men også hvordan det foregår ude til turneringer samt lettere tekniske øvelser.
Deltagere på dette hold forventes at have egen ketsjer.
Det forventes, at spillere på bobleholdet begynder ”at snuse” til individuelle turneringer (ca. 3 stk. pr. sæson) og deltager på SB’s ungdomsholdturneringer.


Turneringshold – 3 timer pr. uge.
Det er den sportslig ansvarlige træner, som i samarbejde med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget, der afgør om en spiller skal tilbydes træning på dette hold.
Holdet er for de spillere, som er klar til flere udfordringer, tekniske øvelser samt parat til at investere mere i det ”at blive bedre” og udviser engagement og god indstilling til træning.
Spillerne skal have flere tekniske færdigheder, da sværhedsgraden af de tekniske og taktiske elementer i træningen øges for at lære spillerne at tænke under pres i turneringer.
Alle spillere på turneringsholdet spiller individuelle turneringer (ca. 6 stk. pr. sæson) og deltager på SB’s ungdomsholdturneringer.


Talenthold – op til 4 timer pr. uge.
Det er den sportslig ansvarlige træner, som i samarbejde med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget, der afgør om en spiller skal tilbydes træning på dette hold.
Dog kræves det:
- at spilleren er min U13A spiller eller U15/17/19 spiller, der er kvalificeret på minimum B-niveau (i helt særlig tilfælde kan den sportslig ansvarlige træner, sammen med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget dispensere herfra).
- at spilleren udviser talent, lyst, engagement og vilje til at modtage udviklings beskeder fra trænerne.
- at spilleren er villig til at yde for at kunne nyde.
Det forventes at spillere på talentholdene vil og kan noget mere, træner fokuseret og målrettet samt møder stabilt op til træning, men også at spilleren kommer til træning med lyst og engagement til at træne og deltager aktivt for at forbedre både eget, men også holdkammeraternes niveau.
Spillerne på talentholdet vil løbende, og i samarbejde med den sportslig ansvarlige træner, få belyst sine udviklingsområder teknisk, fysisk, taktisk og mentalt (ved individuelle samtaler). Disse udviklingsområder bliver indlagt i den daglige træning, så den samlede træning giver den bedste mulige udvikling for alle spillere på talentholdene.
Alle spillere på talentholdet spiller jævnligt individuelle turneringer (ca. 9 stk. pr. sæson) og deltager på SB’s ungdomsholdturneringer.


Special Olympic Badminton – 1,5 time pr. uge.
Dette hold er kun for spillere med et udviklingshandicap, der gerne vil spille badminton og tilbydes i samarbejde med TEAM2010 i Frederikssund
Træningen består overvejende af småspil og spil, som både direkte og indirekte er relateret til den basale badmintonteknik, som f.eks. at slå rigtigt til fjerbolden over hovedet og med siden til slagretningen, stemskridt, greb, server, grundslag og spilleregler.
Ønsker du at deltage på dette hold bedes du kontakt vores ungdomsformand eller kommunens idrætskonsulent, Jonas Hviid, på mail: jshvi@frederikssund.dk eller tlf.: 24963828.
Der er mulighed for at låne en ketsjer til træningen på dette hold.