Nostalgisk tilbageblik – fra den gamle protokol v/ "Calle"

Slangerup Badmintonklub blev stiftet på generalforsamlingen den 8. november 1944

1957 Var også året, hvor et nyt spillested kom til, nemlig Hjemmeværnsgården – og her spillede man helt frem til 1991/1992. Klubben begyndte nu også at deltage i forskellige turneringer, og der blev tilmeldt 2 hold i første omgang
1958 Her bliver Arne Holm valgt til formand for 1. gang!! Ellers var det vist her omkring, man var ved at skifte navn til "Kaels badmintonklub" – hele familien var med: Lilli Kaels i bestyrelsen - Viggo Kaels var dirigent, revisor m.m. og den unge søn Eyvind Kaels blev klubmester i dette år, og kort tid efter kom Eyvind også ind i bestyrelsesarbejdet.
1960 Klubben starter den årlige invitationsturnering, og i lighed med klubbens turneringskampe – afvikles denne i Hillerød gamle badmintonhal.
1964 Arne Holm stadig formand – Aage Thomsen var også et emne, men han truede med at melde sig ud, hvis han blev valgt!
1965 Her går Arne Holm af og ny formand bliver Ib Ibsen. Jesper Kjærsgaard dukker op i spillerudvalget
1966 Arne Holm dukker op igen – nu som SU formand!
Planer om at hal/forsamlingshus mellem Jørlunde og Sperrestrup på bordet – disse bliver dog forkastet senere!
1967 Arne bliver formand igen – Eyvind bliver kasserer og Flemming Borg er dukket op i bestyrelsesarbejdet.
1968 Kommunen har planer om at udvide gymnastiksalen på Slangerup Skole – dette blev dog aldrig til noget.
1969 Arne stadig formand – Peter Møller næstformand og Henrik Mørck i bestyrelsen. Jubilæumsreception på Gæstgivergården (25 års jubilæum)
1970 Klubben tilslutter sig den nye Idrætsunion. Festudvalget holder møde – Flemming Borg udebliver – puha – puha!! Arne nu både formand-sekretær- og kasserer.
1971 Slangerup-ordningen indføres, og der bliver system i de kommunale tilskud. Der er ved at ske noget på halfronten, og der bliver nedsat et haludvalg.
1972 Arne Holm afgår igen og Peter Møller ny formand. Margit Topp i bestyrelsen som sekretær.
1973 Den nye idrætshal indvies og klubben vokser hurtigt. Klubben opretter ungdomsudvalg, og Margit Topp bliver formand for dette.
1974 Nye dukker op – Bl.a. H.C.Østergård Olesen – C.E.Davidsen (Calle) – Bonnie Tobiasen. Eyvind Kaels stadig SU-formand.
1975 Pga mange nye medlemmer udvides bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer, og her dukker Else Petersen (nu Starklit) og Poul Winther Nielsen op. Klubben opretter motionistudvalg med Børge Kristensen som formand.
1976 Peter Møller trækker sig, og Poul W. Nielsen bliver ny formand. Calle bliver ny SU-formand.
1977 Udbygningen af hallen er på tegnebordet. Badmintonklubben er stemt for et nyt cafeteria.
1978 Klubben afprøver et nyt konditestapparat, og selvfølgelig ligger Arne Holm som én af de bedste. Søren Lund Larsen og Børge Kristensen i bestyrelsen.
1979 Flemming Borg vandt ikke vores invitationsturnering! Motionistformanden klagede – der var ikke modstand nok – det var dengang. Calle bliver ny formand, Arne dukker op igen nu som SU-formand. Ny kasserer bliver Søren Lund Larsen. Klubben fejrer de 35 år på Skuldelev kro – et meget vellykket arrangement med ca 140 deltagere.
1981 Arne Holm og Margit Topp afgår fra bestyrelsesarbejdet.
1982 Nye navne i klubbens spilleudvalg er Bjarne Christensen og John Hally. Else Starklit tilbage som sekretær.
1984 Klubben fejrer 40 års jubilæum på Gæstgivergården. Klubben benytter lejligheden til at udnævne Elna og Arne Holm til nye æresmedlemmer. I forvejen havde Ruth Andersen været det eneste æresmedlem. I 1989 udnævnes tillige Calle
1986 Den ventende hal-udvidelse bliver udsat pga kommunens dårlige økonomi. Leif Kyhnau kommer i bestyrelsen. Leif Kølbek bliver USU-formand
1987 Flemming og Jørgen vinder klubbens første SM for Oldboys. Arne får fortjent "Gunnar NU’s" sportspris gennem "Se og Hør"
1988 Arne og Calle vinder SM i HD. Flemming amtsmester i single. Ny motionistformand blev Leif Kyhnau. Sponsorudvalg oprettes bl.a. på opfordring af Eyvind Kaels.
1989 For ringe tilmelding til klubbens invitationsturnering, og man stopper denne ellers udmærkede aktivitet. Calle afgår som formand – Leif Kyhnau efterfølger.
1990 Den nye "lille hal" bliver inviet og samtidig bliver det nye cafeteria taget i brug. Gyde Mortensen og Knud Jensen i bestyrelsen – Gyde bliver den nye motionistformand
1992 Jonna Larsen som ny motionistformand.
1993 Søren Lund Larsen får kommunes lederpris – denne er tidligere tildelt Arne og Calle. Klubbens får sponsoraftale med "Jordan" Tandbørster.
1994 Der har været lidt uro i bestyrelsen, og Leif Kyhnau trækker sig som formand – ny formand bliver Søren Lund Larsen. Klubben har 50 års jubilæum.

2019 Klubben fejrede sit 75 års jubilæum med en dejlig aktiv dag i hallerne og med stor fest om aftenen. Medlemsmæssigt står klubben stærkere end nogensinde med 400+ medlemmer og stor aktivitet for alle aldersgrupper og niveauer. Bestyrelsen siger tak for initiativet til de driftige mennesker der stiftede klubben i november 1944.