Sæson 2020/2021 01.07.2020  -  31.07.2021
Vejledning

Velkommen til holdtilmelding for sæson 2020/2021

Husk at sæsonen hos Slangerup Badminton starter mandag den 10. august 2020 og slutter fredag den 25. juni 2021.

Ungdomsspillere:
Alle eksisterende ungdomsspillere er blevet fordelt på vores forskellige hold i sæson 2020/2021, ud fra den enkelte spillers tekniske niveau og deltagelse/erfaring i individuelle turneringer - Det er derfor vigtigt at eksisterende ungdomsspillere kun tilmelder sig det hold man er indplaceret på, med mindre andet er aftalt med vores ungdomsformand. Denne inddeling er nødvendig for at sikre at alle spillere modtager den rette træning, og skal respekteres for at give den bedste træning til alle.
Alle nye ungdomsspillere bedes kontakte vores ungdomsformand inden tilmelding, for at sikre at man kommer til at spille på det hold, som passer bedst til ens niveau.

Alle spørgsmål vedr. ungdomshold bedes rettet til vores ungdomsformand, Michael Stehr (ungdom@slangerup-badminton.dk)

Motionist- og baneholdspillere:
Alle eksisterende motionistspillere er blevet tildelt plads på et fællesspilhold jvf. nedenstående:
- Mandage er for spillere der spiller i turneringsrækkerne A+B ved Landsdelsmesterskaberne i Værløse, svarende fra Serie 2 til Elite rækken i holdturneringerne.
- Onsdage er for nye spillere og spillere der spiller i turneringsrækkerne C+D ved Landsdelsmesterskaberne i Værløse, svarende fra Serie 6 til og med Serie 3 i holdturneringerne.
Der trænes både med niveau deling og blandet træning.

Tirsdag formiddag er der mulighed for at spille ældre badminton. Dette koordineres af Lars Jung, så tag fat i Lars eller Jens Johansen hvis det har interesse.

Der er mulighed for banehold mandag - torsdag hos Slangerup Badminton i hal1 i Slangerup Hallen (SIK)
Priser og tilmelding sker <her>

Alle spørgsmål vedr. motionist, ældre og/eller banehold bedes rettet til vores motionistformand, Michael Søndergaard Jensen (motionist@slangerup-badminton.dk)

Seniorspillere:
Alle eksisterende seniorspillere er tildelt plads på henholdsvis Ungsenior (under 25 år) eller Seniorhold afhængigt af alder.

Alle spørgsmål vedr. seniorhold bedes rettes til vores seniorformand, Claus Mahler (senior@slangerup-badminton.dk)

Ungdom Forælder/Barn 4-9 år (UFoBa)
Forælder/barn badminton (Miniton)
Her er der mulighed for, at børn mellem 4 og 9 år, sammen med en forælder, kan finde glæden ved badmintonspillet. Træningen består overvejende af leg, som både direkte og indirekte er relateret til den basale badmintonteknik. Der leges med koordination og motorik, som giver børnene større succes i legen med fjerbold, ballon eller skumbold. Børnene får også øvet i at holde rigtigt på ketsjeren, server korrekt med både med forhånd og baghånd, samt at slå rigtigt til fjerbolden over hovedet og med siden til slagretningen.
Både børn og forældre er aktive, når de går til Forælder/barn badminton. Med redskaber som balloner, fluesmækkere og miniketchere udvikler børnene hurtigt deres fornemmelse for spillet samtidig med, at de får rørt kroppen og styrket såvel koordination som balance- og koncentrationsevne.
Hovedformålet for dette hold er at få barnet til at opdage, at badminton er sjovt, samt lære at ”gå til noget”.
Der er mulighed for at låne ketsjer til undervisningen på dette hold.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

Ungdom Hold 1 (UHo1)

Almindelige badmintonhold
Hold 1: Begynder/let øvede, hold for U9 og U11 spillere
Dette hold er for nybegyndere og let øvede spillere, der gerne vil spille badminton.
Spillerne er inddelt efter alder på de 2 hold, men hvor det er muligt, tages der hensyn til at kunne spille på samme hold som kammerater/venner.
Der er fokus på børnenes koordination og motorik, som også giver dem større succes med fjerbolden.
Træningen består overvejende af småspil og spil, som både direkte og indirekte er relateret til den basale badmintonteknik, som f.eks. at slå rigtigt til fjerbolden over hovedet og med siden til slagretningen, stemskridt, greb, server, grundslag og spilleregler.
Der er mulighed for at låne en ketsjer til træningen på dette hold, og på Hold1 må forældre meget gerne være deltagende for at sikre "gode" bolde.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdom Hold 2 (UHo2)
Almindelige badmintonhold
Hold2: Begynder/let øvede, hold for U13, U15 og U17 spillere
Dette hold er for nybegyndere og let øvede spillere, der gerne vil spille badminton.
Spillerne er inddelt efter alder på de 2 hold, men hvor det er muligt, tages der hensyn til at kunne spille på samme hold som kammerater/venner.
Der er fokus på børnenes koordination og motorik, som også giver dem større succes med fjerbolden.
Træningen består overvejende af småspil og spil, som både direkte og indirekte er relateret til den basale badmintonteknik, som f.eks. at slå rigtigt til fjerbolden over hovedet og med siden til slagretningen, stemskridt, greb, server, grundslag og spilleregler.
Der er mulighed for at låne en ketcher til træningen på dette hold.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdom Bobler (UBob)
Boblehold
Det er den sportslig ansvarlige træner, som i samarbejde med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget, der afgør om en spiller skal tilbydes træning på dette hold.
Holdet er for øvede spillere, der har lyst til og kan lidt mere og gerne vil i gang med at spille turneringer.
På bobleholdet vil der stadigvæk være fokus på grundslag, grundbenarbejde og spilleregler, men også hvordan det foregår ude til turneringer samt lettere tekniske øvelser.
Deltagere på dette hold forventes at have egen ketsjer.
Det forventes, at spillere på bobleholdet begynder ”at snuse” til individuelle turneringer (ca. 3 stk. pr. sæson) og deltager på SB’s ungdomsholdturneringer.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdom Turnering (UTur)
Turneringshold
Det er den sportslig ansvarlige træner, som i samarbejde med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget, der afgør om en spiller skal tilbydes træning på dette hold.
Holdet er for de spillere, som er klar til flere udfordringer, tekniske øvelser samt parat til at investere mere i det ”at blive bedre” og udviser engagement og god indstilling til træning.
Spillerne skal have flere tekniske færdigheder, da sværhedsgraden af de tekniske og taktiske elementer i træningen øges for at lære spillerne at tænke under pres i turneringer.
Alle spillere på turneringsholdet spiller individuelle turneringer (ca. 6 stk. pr. sæson) og deltager på SB’s ungdomsholdturneringer.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdom Talent (UTal)

Talenthold
Det er den sportslig ansvarlige træner, som i samarbejde med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget, der afgør om en spiller skal tilbydes træning på dette hold.
Dog kræves det:
- at spilleren er min U13A spiller eller U15/17/19 spiller, der er kvalificeret på minimum B-niveau (i helt særlig tilfælde kan den sportslig ansvarlige træner, sammen med de øvrige trænere og en repræsentant fra ungdomsudvalget dispensere herfra).
- at spilleren udviser talent, lyst, engagement og vilje til at modtage udviklings beskeder fra trænerne.
- at spilleren er villig til at yde for at kunne nyde.
Det forventes at spillere på talentholdene vil og kan noget mere, træner fokuseret og målrettet samt møder stabilt op til træning, men også at spilleren kommer til træning med lyst og engagement til at træne og deltager aktivt for at forbedre både eget, men også holdkammeraternes niveau.
Spillerne på talentholdet vil løbende, og i samarbejde med den sportslig ansvarlige træner, få belyst sine udviklingsområder teknisk, fysisk, taktisk og mentalt (ved individuelle samtaler). Disse udviklingsområder bliver indlagt i den daglige træning, så den samlede træning giver den bedste mulige udvikling for alle spillere på talentholdene.
Alle spillere på talentholdet spiller jævnligt individuelle turneringer (ca. 9 stk. pr. sæson) og deltager på SB’s ungdomsholdturneringer.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdomsudvikling (UUdv)
Ungdomsudviklingshold.
Spillerne på ungdomsudviklingsholdet er inviteret til at deltage og tilmeldes via events efter nærmere aftale med den sportlige ansvarlige træner og ungdomsudvalget.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (0)

Special Olympics Badminton (SOB)
Special Olympic Badminton
Træner tirsdage mellem kl. 17.00-18.30
Dette hold er kun for spillere med et udviklingshandicap, der gerne vil spille badminton og tilbydes i samarbejde med TEAM2010 i Frederikssund
Ønsker du at deltage på dette hold bedes du kontakt vores ungdomsformand eller kommunens idrætskonsulent, Jonas Hviid, på mail: jshvi@frederikssund.dk eller tlf.: 24963828.
Træningen består overvejende af småspil og spil, som både direkte og indirekte er relateret til den basale badmintonteknik, som f.eks. at slå rigtigt til fjerbolden over hovedet og med siden til slagretningen, stemskridt, greb, server, grundslag og spilleregler.
Der er mulighed for at låne en ketcher til træningen på dette hold.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Senior Træning (SEN)
Seniorhold - 4 timer pr. uge.
Disse 4 timers træning, bliver sammensat af uddannet trænere.

Der forventes at spillere som deltager på seniorholdet, kommer til træning med lyst og engagement til at træne og deltage aktivt, for at forbedre både eget, samt holdkammeraternes niveau.
Spillerne på seniorholdet, vil løbende og i samarbejde med trænerne, få belyst sine udviklings områder teknisk, fysisk, taktisk og mentalt. Disse udviklingsområder bliver indlagt i den daglige træning, så træningen giver bedst mulig udvikling for alle spillere på seniorholdet- som spiller på seniorholdet skal man være villig til at yde for at kunne nyde.

Alle spiller på seniorholdet er kandidater til at deltage på SB’s seniorholdsturnering.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdom Senior (USen)
Ung-senior (på seniorholdet) - 4 timer pr. uge.
Disse 4 timers træning, bliver sammensat af uddannet trænere.

En spiller kan deltage som ung-senior (<25år), når nedenstående kriterier er opfyldt
- Man er min. U17/19- spiller
- Man er under 25 år.

Som ung-senior er du ikke længere ungdomsspiller i Slangerup Badminton, men deltager på lige fod som seniorspiller, i seniortræningen og seniorholdturneringerne - se ovenfor

Der forventes at spillere som deltager på seniorholdet, kommer til træning med lyst og engagement til at træne og deltage aktivt, for at forbedre både eget, samt holdkammeraternes niveau.
Spillerne på seniorholdet, vil løbende og i samarbejde med trænerne, få belyst sine udviklings områder teknisk, fysisk, taktisk og mentalt. Disse udviklingsområder bliver indlagt i den daglige træning, så træningen giver bedst mulig udvikling for alle spillere på seniorholdet- som spiller på seniorholdet skal man være villig til at yde for at kunne nyde.

Alle spiller på seniorholdet er kandidater til at deltage på SB’s seniorholdsturnering.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Motionist Fælles Hold 1 (MH1)
Motionist fællesspil Hold 1. 2x2 timer pr. uge på mandage og onsdage.
For spillere der spiller i turneringsrækkerne A+B ved Landsdelsmesterskaberne i Værløse, svarende fra Serie 2 til Elite rækken i holdturneringerne.
Spillere der ikke spiller turnering er velkomne men skal have tilsvarende niveau
Der trænes både med niveau deling og blandet træning.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Motionist Fælles Hold 2 (MH2)

Motionist fællesspil Hold 2. 2x2 timer pr. uge på onsdage og mandage.

For nye og spillere der spiller i turneringsrækkerne C+D ved Landsdelsmesterskaberne i Værløse, svarende fra Serie 6 til Serie 3 i holdturneringerne.
Der trænes både med niveau deling og blandet træning.
 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Lørdags Hold (LH)
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ældre-badminton (ÆBA)
Ældrebadminton – 2 timer pr. uge.
For spillere, der har tid og lyst til at hygge sig tirsdag formiddag og nyde det herlige spil.
Det er et blandet hold, hvor vi spiller sammen på kryds og tværs, med det formål at have det sjovt.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Familiefjer (uFam)
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Æresmedlemmer (Ærm)
Æresmedlemmer i Slangerup Badmintonklub
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (0)